Håndværkeren skal ud af skyggen

Hånd & Værk:
Det stod klart for dem allerede i studietiden i 1990’erne: At den håndværksmæssige faglighed og den teoretiske ballast af viden er hinandens forudsætninger. Derfor er det så ulykkeligt, at der er opstået en polarisering – snart sagt modsætning – mellem håndværkeren og akademikeren, og at akademikeren er gået af med sejren som den fine, mens håndværkeren miskendes som den mindre fine.
Jens Peter Bredholt og Henrik Neuschäfer Larsen lærte hinanden at kende, da de begge stod i lære som finmekanikere på DTU’s daværende Institut for konstruktionsteknik: Her mødte Ph.D.-studerende op med projekter og idéer, der nok var fint tænkte, men ud fra praktiske aspekter var vanskeligt eller slet ikke realisable. Efter en afklarende dialog mellem håndværker og studerende – måske med aha-oplevelser på begge sider – lod projekterne sig forløse.

Read the Danish article